Nasz sklep działa zgodnie z prawem i szanuje prawa konsumentów, dlatego zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem Cywilnym oraz stronami UOKiK (np. http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/) opisujących dokładnie i obrazowo Twoje uprawnienia. Informacje prawne tam zawarte mają zastosowanie również u nas w sklepie.

Zwrot produktów (odstąpienie od umowy)

Masz prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od otrzymania produktu. Nie muszisz nawet podawać jakiejkolwiek przyczyny, chociaż bylibyśmy wdzięczni za taką informację - wykorzystamy ją do udoskonalenia naszej oferty. Aby zachować powyższy termin wystarczy, że prześlesz nam oświadczenie prezd jego upływem.

Jak skorzystać z prawa odstąpienia od umowy?

 • Poinformuj nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Możesz w tym celu skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie możesz do nas dostarczyć na przykład pocztą tradycyjną na adres: Podarunkowo.pl ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 4 lok. 48, 31-234 Kraków; lub pocztą elektroniczną na adres: zwroty@podarunkowo.pl
 • Odeślij niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia, zwracane produkty na adres: Podarunkowo.pl ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 4 lok. 48, 31-234 Kraków
  Informujemy, że będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania do nas) produktów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN.
 • Niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia do Ciebie produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przez nas oferowany). Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Ciebie w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
  Informujemy, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Reklamacja (rękojmia)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialność za sprzedane produkty jeżeli wada fizyczna lub prawna (rękojmia) zostanie stwierdzona w okresie dwóch lat od momentu ich wydania.

Jak skorzystać z rękojmi?

 • Poinformuj nas o wykryciu wady produktu. Możesz w tym celu skorzystać z wzoru formularza reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe. Zalecamy, abyś w opisie reklamacji uwzględnił: (1) informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację; możesz także załączyć zdjęcia reklamowanego produktu – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie przez nas reklamacji. Pominięcie zalecanego opisu reklamacji nie wpływa na skuteczność jej złożenia. Informację możesz do nas dostarczyć na przykład pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@podarunkowo.pl
 • W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Twojego oświadczenia lub żądania.
 • Jeżeli będzie to konieczne, poprosimy Cię o dostarczenie do nas i na nasz koszt wadliwego produktu. W tym wypadku reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji prosimy przesłać na adres: Podarunkowo.pl ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 4 lok. 48, 31-234 Kraków
 • Jeżeli nie będziemy w stanie spełnić Twojego żądania naprawy lub wymiany produktu (np. z powodu nadmiernych kosztów lub wyczerpania stanów magazynowych), możemy zaproponować Ci inne rozwiązanie, w tym także odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot otrzymanych od Ciebie płatności.

Uwaga! Jeżeli w momencie zawarcia umowy wiedziałeś o wadzie produktu, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę - wada ta nie będzie podlegała reklamacji. Jesteśmy w tym wypadku zwolnieni z odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Pliki do pobrania